Skip to main content

jong ondernemen.

Jong Ondernemen is een ideële, onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De stichting is opgericht in 1990 op initiatief van ABN AMRO, VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en de NOvAA.

‘Learning by doing’
Leerlingen en studenten ontwikkelen ondernemersvaardigheden door ‘learning by doing’. Naast een kleine kern van vaste medewerkers, bestaat de stichting uit vrijwilligers die de maatschappelijke doelstelling ondersteunen.

Jong Ondernemen en de overheid
De Ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben het ontwikkelen van ondernemerschap via het onderwijs tot speerpunt gekozen. De programma’s van Jong Ondernemen zijn door de Ministeries als ‘good practices’ gewaardeerd.

Wat willen we bereiken
De inhoud van onze programma’s verschilt per schooltype, maar de aanpak is overal gelijk. We willen jongeren laten oefenen in ondernemen en zo meer begrip, enthousiasme en waardering kweken voor ondernemend denken en handelen. De mate waarin de onderwijsinstellingen gebruik maken van onze programma’s is een belangrijke meetfactor voor succes. Tegelijkertijd monitoren wij ook onze doelstelling in de praktijk en meten we of jongeren die hebben deelgenomen, later ook echt vaker een eigen bedrijf beginnen of een sleutelpositie op managementniveau bereiken.

Wereldwijd netwerk
Jong Ondernemen is lid van het Junior Achievement Worldwide.

| | Meer opties |

bedankt.

Bus Stop Bakery bedankt stichting Jong Ondernemen voor de unieke kans die zij ons hebben geboden.